DVDهای کلاس‌‌ آسکی روانپزشکی

DVD کلاس روانپزشکی، OSCE سال ۱۳۹۸

بدون امتیاز 0 رای

اساتید :

 • دکتر شفیعی
 • دکتر شیرزادی فر
 • دکتر هاشم پور
 • دکتر هوشمند
10 ساعت
0
1,200,000 600,000 تومان

DVD کلاس آسکی روانپزشکی سال ۱۳۹۷

بدون امتیاز 0 رای

اساتید:

– خانم دکتر هوشمند
– دکتر شفیعی
– خانم دکتر صمدی
– دکتر مهدی شیرزادی فر
9 ساعت
0
900,000 450,000 تومان

DVD کلاس OSCE روانپزشکی سال ۱۳۹۶

بدون امتیاز 0 رای
اساتید :
– دکتر هوشمند
– دکتر شفیعی
– دکتر صابری
– دکتر جوادیان
– دکتر مژدهی فرد
12 ساعت
0
700,000 350,000 تومان

کلاس‌های آسکی رشته روانپزشکی

کلاس آسکی روانپزشکی ۱۳۹۶

بدون امتیاز 0 رای

اساتید رشته روانپزشکی:

 • دکتر هوشمند
 • دکتر شفیعی
 • دکتر صابری
 • دکتر جوادیان
 • دکتر مژدهی فرد
0
رایگان!

کلاس آسکی روان پزشکی ۱۳۹۷

بدون امتیاز 0 رای

اساتید رشته روانپزشکی:

 • خانم دکتر هوشمند (رتبه ۴ بورد تخصصی روان پزشکی ۹۳ و هیئت علمی دانشگاه)
 • دکتر شفیعی (نورولوژیست و هیئت عملی دانشگاه)
 • خانم دکتر صمدی (فلوشیپ سایکوسوماتیک دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر مهدی شیرزادی فر (رتبه ۲ بورد تخصصی روان پزشکی ۹۴ و فلوشیپ روان درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران)
0
رایگان!

کلاس های OSCE روانپزشکی ۱۳۹۵

بدون امتیاز 0 رای

اساتید رشته روانپزشکی:

 • دکتر جلالی (هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • دکتر هوشمند
 • دکتر شفیعی (متخصص مغز و اعصاب)
 •  دکتر شیرزادی فر
0
رایگان!