نمایش دادن همه 4 نتیجه

DVD کلاس روانپزشکی، OSCE سال ۱۳۹۸

بدون امتیاز 0 رای

اساتید :

  • دکتر شفیعی
  • دکتر شیرزادی فر
  • دکتر هاشم پور
  • دکتر هوشمند
10 ساعت
0
1,200,000 600,000 تومان

DVD کلاس آسکی روانپزشکی سال ۱۳۹۷

بدون امتیاز 0 رای

اساتید:

– خانم دکتر هوشمند
– دکتر شفیعی
– خانم دکتر صمدی
– دکتر مهدی شیرزادی فر
9 ساعت
0
900,000 450,000 تومان

DVD کلاس OSCE روانپزشکی سال ۱۳۹۶

بدون امتیاز 0 رای
اساتید :
– دکتر هوشمند
– دکتر شفیعی
– دکتر صابری
– دکتر جوادیان
– دکتر مژدهی فرد
12 ساعت
0
700,000 350,000 تومان

DVD کلاس OSCE روانپزشکی سال ۱۳۹۵

بدون امتیاز 0 رای

اساتید:

  • آقای دکتر شفیعی
  • آقای دکتر شیرزادی فر
  • خانم دکتر هوشمند
8:30 ساعت
0
500,000 250,000 تومان