نمایش دادن همه 3 نتیجه

کلاس آسکی رادیولوژی ۱۳۹۷

بدون امتیاز 0 رای

اساتید رشته رادیولوژی:

 •   دکتر شهرام کاهکویی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 •   دکتر حمیدرضا حقیقت خواه (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)  دکتر لیلا آقاقزوینی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)  دکتر فائزه سلحشور (رتبه اول آزمون بورد تخصصی ۱۳۹۲ و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 •   دکتر الهام کشاورز (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
0
رایگان!

کلاس آسکی رادیولوژی ۱۳۹۶

بدون امتیاز 0 رای

اساتید رشته رادیولوژی:

 • دکتر حمیدرضا حقیقت خواه
0
رایگان!

کلاس های OSCE رادیولوژی ۱۳۹۵

بدون امتیاز 0 رای

اساتید رشته رادیولوژی:

 • دکتر حقیقت خواه (هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر کاهکویی (هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر بخشنده پور (فلوشیپ نورورادیولوژی و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 • خانم دکتر آقاقزوینی (هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • خانم دکتر سلحشور(نفر برتر بورد و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • خانم دکتر دهقان (هیئت علمی بیمارستان طالقانی)
 • خانم  دکتر مرادی (نفر برتر بورد و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
0
رایگان!