نمایش 1–6 از 8 نتیجه

390 صفحه
0
590,000 531,000 تومان

کتاب سونوگرافی کالن ۲۰۱۷

بدون امتیاز 0 رای

Obstetrics & Gynecology 2017 (پکیج 3 جلدی) DVD ویدئوهای آموزشی کتاب

1440 صفحه
0
3,130,000 2,817,000 تومان

کتاب تفسیر رادیوگرافی قفسه سینه

بدون امتیاز 0 رای

برای گروه های پزشکی، رادیولوژی و پرستاری (به انضمام تصاویر سی تی اسکن و نکات مهم برای آموزش بیشتر مفاهیم)

200 صفحه
0
320,000 288,000 تومان

کتاب تفسیر رادیوگرافی شکم

بدون امتیاز 0 رای

برای گروه های پزشکی، رادیولوژی و پرستاری (به انضمام تصاویر سی تی اسکن و نکات مهم برای آموزش بیشتر مفاهیم)

 
164 صفحه
0
270,000 243,000 تومان

کتاب تفسیر رادیوگرافی اسکلتی عضلانی

بدون امتیاز 0 رای

برای گروه های پزشکی، رادیولوژی و پرستاری (به انضمام تصاویر سی تی اسکن و نکات مهم برای آموزش بیشتر مفاهیم)

255 صفحه
0
410,000 369,000 تومان

کتاب آناتومی مقطعی جلد ۲

بدون امتیاز 0 رای
 

ویژه رزیدنت ها و متخصصین رادیولوژی

356 صفحه
0
765,000 688,500 تومان