نمایش 1–6 از 30 نتیجه

کلاس آسکی روانپزشکی ۱۳۹۶

بدون امتیاز 0 رای

اساتید رشته روانپزشکی:

 • دکتر هوشمند
 • دکتر شفیعی
 • دکتر صابری
 • دکتر جوادیان
 • دکتر مژدهی فرد
0
رایگان!

کلاس آسکی نورولوژی ۱۳۹۶

بدون امتیاز 0 رای

استاد رشته نورولوژی:

 •   خانم دکتر سهیلارضا خانی
0
رایگان!

کلاس آسکی نورولوژی ۱۳۹۷

بدون امتیاز 0 رای

استاد رشته نورولوژی:

 •   دکتر مونا احمدی (رتبه اول آزمون بورد تخصصی ۱۳۹۶ و هیئت علمی بیمارستان حضرت رسول)
0
رایگان!

کلاس آسکی داخلی ۱۳۹۶

بدون امتیاز 0 رای

استاد رشته داخلی:

 •   دکتر سنجری
 • دکتر نکو قدم
 • دکتر علوی
0
رایگان!

کلاس آسکی ارولوژی ۱۳۹۷

بدون امتیاز 0 رای
استاد رشته ارولوژی: دکتر علیمحمد فخر یاسری (متخصص ارولوژی و دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران)
0
رایگان!

کلاس آسکی روان پزشکی ۱۳۹۷

بدون امتیاز 0 رای

اساتید رشته روانپزشکی:

 • خانم دکتر هوشمند (رتبه ۴ بورد تخصصی روان پزشکی ۹۳ و هیئت علمی دانشگاه)
 • دکتر شفیعی (نورولوژیست و هیئت عملی دانشگاه)
 • خانم دکتر صمدی (فلوشیپ سایکوسوماتیک دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر مهدی شیرزادی فر (رتبه ۲ بورد تخصصی روان پزشکی ۹۴ و فلوشیپ روان درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران)
0
رایگان!