نمایش دادن همه 3 نتیجه

کلاس آسکی زنان و زایمان ۱۳۹۷

بدون امتیاز 0 رای

اساتید رشته زنان و زایمان:

 • خانم دکتر حسینی (فلوشیپ لاپاروسکوپی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • خانم دکتر طاولی (هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • خانم دکتر تیموری (فلوشیپ پریناتولوژی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • خانم دکتر مجتهدی (فلوشیپ نازایی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • خانم دکتر امینی مقدم (فلوشیپ انکولوژی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
همراه با برنامه لاپاراسکوپی با دستگاه بصورت عملی، هیسترسکوپی با دستگاه بصورت عملی، سونوگرافی با دستگاه بصورت عملی، آناتومی، انواع نخ ها و انواع سوچورها بصورت کاملا عملی و روی بافت حیوانی
0
رایگان!

کلاس آسکی زنان ۱۳۹۶

بدون امتیاز 0 رای

اساتید رشته زنان و زایمان:

 • خانم دکتر حسینی
 • خانم دکتر طاولی
 • خانم دکتر بردبار
 • خانم دکتر مجتهدی
 • خانم دکتر مافی نژاد
همراه با برنامه لاپاراسکوپی با دستگاه بصورت عملی، هیسترسکوپی با دستگاه بصورت عملی، سونوگرافی با دستگاه بصورت عملی، آناتومی، انواع نخ ها و انواع سوچورها بصورت کاملا عملی و روی بافت حیوانی
0
رایگان!

کلاس های OSCE زنان و زایمان ۱۳۹۵

بدون امتیاز 0 رای

اساتید رشته زنان و زایمان:

 • خانم دکتر حنطوش زاده (فوق پره ناتولوژی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • خانم دکتر دکتر امینی مقدم ( فوق خون و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • خانم دکتر حسینی (فوق لاپاروسکوپی و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • خانم دکتر کاشانی (فوق نازایی و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • خانم دکتر پیرجانی (پره ناتولوژیست و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

همراه با برنامه لاپاراسکوپی با دستگاه بصورت عملی، هیسترسکوپی با دستگاه بصورت عملی، سونوگرافی با دستگاه بصورت عملی، آناتومی، انواع نخ ها و انواع سوچورها بصورت کاملا عملی و روی بافت حیوانی، احیاء نوزاد بصورت عملی با مولاژ
0
رایگان!