• امروز: چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۰:۴۳
  • شماره تماس: 66944051

OSCE چشم پزشکی

17

جولای'19

کلاس OSCE چشم پزشکی ۹۸

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۸ با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس، …

ادامه مطلب
X