• امروز: فروردین ۲۲, ۱۴۰۰ ۳:۱۱
  • شماره تماس: 66944051

OSCE طب اروژانس

17

جولای'19

کلاس OSCE طب اورژانس ۹۸

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۸ با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس، …

ادامه مطلب
X