• امروز: شنبه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۴
  • شماره تماس: 66944051

OSCE رادیولوژی

17

جولای'19

کلاس OSCE رادیولوژی ۹۸

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۸ با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس، …

ادامه مطلب
X