• امروز: چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۴:۰۴
  • شماره تماس: 66944051

osce جراحی

17

جولای'19

کلاس OSCE جراحی عمومی ۹۸

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۸ با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس، …

ادامه مطلب
X