• امروز: جمعه, ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۱:۲۸
  • شماره تماس: 66944051

osce جراحی 98

17

جولای'19

کلاس OSCE جراحی عمومی ۹۸

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۸ با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس، …

ادامه مطلب
X