• امروز: فروردین ۲۶, ۱۴۰۰ ۷:۲۶
  • شماره تماس: 66944051

OSCE جراحی عمومی

15

ژانویه'19

کلاس های OSCE جراحی عمومی ۱۳۹۵

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در سال ۱۳۹۵ با تدریس اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه …

ادامه مطلب
X