• امروز: فروردین ۲۶, ۱۴۰۰ ۷:۲۸
  • شماره تماس: 66944051

OSCE اطفال 98

17

جولای'19

کلاس OSCE کودکان ۹۸

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۸ با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس، …

ادامه مطلب
X