• امروز: چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۱:۰۳
  • شماره تماس: 66944051

hCL

17

جولای'19

کلاس OSCE گوش و حلق و بینی E.N.T) 98)

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۸ با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس، …

ادامه مطلب
X