• امروز: جمعه, ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۱:۳۶
  • شماره تماس: 66944051

کلاس osce سال 97

16

ژانویه'19

کلاس آسکی روان پزشکی ۱۳۹۷

کلاس های (OSCE) آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی در شهریورماه سال ۱۳۹۷، با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس …

ادامه مطلب
X