• امروز: چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۳
  • شماره تماس: 66944051

کلاس آسکی زنان

17

جولای'19

کلاس OSCE زنان ۹۸

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۸ با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس، …

ادامه مطلب
X