• امروز: سه شنبه, ۱ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۶:۳۷
  • شماره تماس: 66944051

کلاس آسکی جراحی

17

جولای'19

کلاس OSCE جراحی عمومی ۹۸

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۸ با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس، …

ادامه مطلب
X