• امروز: چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۰:۴۴
  • شماره تماس: 66944051

چشم پزشکی

16

ژانویه'19

کلاس های آمادگی آزمون OSCE

مؤسسه فرهنگی آموزشی سیناطب پس از برگزاری ۸ دوره کلاس OSCE بورد تخصصی پزشکی در نظر دارد تا برای نهمین …

ادامه مطلب
X