• امروز: چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۴:۲۶
  • شماره تماس: 66944051

ویس آموزش نورولوژی

22

اکتبر'19

وویس های نورولوژی

در این مجموعه پادکست،بیش از ۸۳ ساعت تدریس، تحلیل و بیان نکات نورولوژی بر اساس رفرنس های اصلی آدامز، مریت، شاپیرو و …

ادامه مطلب
X