• امروز: چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۳:۱۵
  • شماره تماس: 66944051

محمدرضا مهرابی بهار

16

ژانویه'19

کلاس آسکی چشم پزشکی ۱۳۹۷

کلاس های (OSCE) آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی در شهریورماه سال ۱۳۹۷، با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس …

ادامه مطلب
X