• امروز: سه شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۸
  • شماره تماس: 66944051

دکتر مونا احمدی

16

ژانویه'19

کلاس آسکی نورولوژی ۱۳۹۷

کلاس های (OSCE) آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی در شهریورماه سال ۱۳۹۷، با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس …

ادامه مطلب
X