• امروز: جمعه, ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۱:۴۶
  • شماره تماس: 66944051

دکتر مجید صمصامی

16

ژانویه'19

کلاس آسکی جراحی عمومی ۱۳۹۷

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۷، با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس، …

ادامه مطلب
X