• امروز: چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۴:۰۰
  • شماره تماس: 66944051

دکتر حمیدرضا حقیقت خواه

16

ژانویه'19

کلاس آسکی رادیولوژی ۱۳۹۷

کلاس های (OSCE) آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی در شهریورماه سال ۱۳۹۷، با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس …

ادامه مطلب
X