• امروز: مهر ۷, ۱۳۹۹ ۹:۵۷
  • شماره تماس: 66944051

دکتر الهام کشاورز

16

ژانویه'19

کلاس آسکی رادیولوژی ۱۳۹۷

کلاس های (OSCE) آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی در شهریورماه سال ۱۳۹۷، با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس …

ادامه مطلب
X