• امروز: چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۱:۲۱
  • شماره تماس: 66944051

خانم دکتر هوشمند

16

ژانویه'19

کلاس آسکی روان پزشکی ۱۳۹۷

کلاس های (OSCE) آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی در شهریورماه سال ۱۳۹۷، با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس …

ادامه مطلب
X