• امروز: چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۳:۳۰
  • شماره تماس: 66944051

خانم دکتر طاولی

16

ژانویه'19

کلاس آسکی زنان و زایمان ۱۳۹۷

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۷، با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس …

ادامه مطلب
X