• امروز: مهر ۱۰, ۱۳۹۹ ۸:۲۵
  • شماره تماس: 66944051

خانم دکتر طالبی طاهر

16

ژانویه'19

کلاس های آمادگی آزمون OSCE

مؤسسه فرهنگی آموزشی سیناطب پس از برگزاری ۸ دوره کلاس OSCE بورد تخصصی پزشکی در نظر دارد تا برای نهمین …

ادامه مطلب
X