• امروز: دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۱:۳۰
  • شماره تماس: 66944051

بورد جراحی

17

جولای'19

کلاس OSCE جراحی عمومی ۹۸

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۸ با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس، …

ادامه مطلب
X