• امروز: فروردین ۲۲, ۱۴۰۰ ۱:۴۰
  • شماره تماس: 66944051

آمادگی آزمون شفاهی بورد رادیولوژی

17

جولای'19

کلاس OSCE رادیولوژی ۹۸

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۸ با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس، …

ادامه مطلب
X