• امروز: شنبه, ۵ آذر ۱۴۰۱ | ۰۷:۵۰
  • شماره تماس: 66944051

آقای دکتر صمصمامی

16

ژانویه'19

کلاس های آمادگی آزمون OSCE

مؤسسه فرهنگی آموزشی سیناطب پس از برگزاری ۸ دوره کلاس OSCE بورد تخصصی پزشکی در نظر دارد تا برای نهمین …

ادامه مطلب
X