• امروز: چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۰:۴۹
  • شماره تماس: 66944051

آسکی گوش،حلق و بینی

16

ژانویه'19

کلاس آسکی E.N.T (گوش،حلق و بینی) ۱۳۹۷

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۷، با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس …

ادامه مطلب
X