• امروز: چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۱:۰۸
  • شماره تماس: 66944051

آزمون شفاهی بورد جراحی

17

جولای'19

کلاس OSCE جراحی عمومی ۹۸

کلاس های آمادگی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی (OSCE) در شهریورماه سال ۱۳۹۸ با رویکرد کسب بهترین نتیجه از کلاس، …

ادامه مطلب
X